Kontakt

Kontakt, vpis in informacije v Ljubljani v Šiški na Vodnikovi 155  v Ljubljani:
od ponedeljka do petka od 13.00 do 19.00.

Telefon: 01/421-81-81
Gsm: 031/362-526

Elektronski naslov: info@kazina.si

Podatki o podjetju:

Kazina d.o.o.
Vodnikova 155, 1000 Ljubljana
Številka registrskega vložka: 061/11245100
Ustanovni kapital: 25.037,55 €
ID številka za DDV: SI 81737998
Matična številka: 5489342
TRR: 02017-0011576961

Vodja plesne šole: Silvestra Perčič
Tajništvo, vpis in informacije: Barbara Mihelin

Podatki o Društvu Kazina

Društvo Kazina
Vodnikova 155, 1000 Ljubljana
TRR: 02017-0015510408
Matična številka: 5638216
Davčna številka: 63448777 (nismo zavezanci za DDV)

Predsednik Društva Kazina: Marko Vodnik

Zgodovina

Stavba Kazine stoji na severni strani Kongresnega trga. Zgrajena je bila med letoma 1836 in 1838 pod vodstvom gradbenega mojstra Venceslava Vadlava in je ena lepših neoklasicističnih zgradb v Ljubljani. Namenjena je bila druženju višjih družbenih slojev ne glede na narodnost. Kazina je bila znano družabno zbirališče meščanov. Društvo Kazina, ki je naročilo njeno gradnjo, je v njej prirejalo različne družabne prireditve in plese. V pritličju so bili prostori za kavarno in gostilno za širšo javnost, v prvem nadstropju pa prostori za društvo. Kazina je bila vrsto let zbirališče vse ljubljanske višje družbe. Bogato okrašena dvorana v prvem nadstropju sodi med najbolj znamenite notranje prostore v Ljubljani. Med nacionalno delitvijo – konec 19. stoletja – je bila Kazina trdnjava nemštva, saj je bila središče družabnega življenja nemškega dela Ljubljančanov, v stavbi pa je bil tudi častniški klub. Z razpadom Avstro-Ogrske monarhije je postala središče jugoslovansko usmerjenih liberalnih krogov.
V letih med obema vojnama je bilo v stavbi več klubov, kjer se je zbiralo predvsem liberalno slovensko meščanstvo, med drugimi so prostore najeli tudi Klub arhitektov in Avtomobilski klub. Ko je leta 1926 vojaštvo izpraznilo prostore in so jih prenovili po zamisli arhitekta Mihaela Osolina, se je v prostore Kazine, ki so veljali za ene najlepših družabnih prostorov v Ljubljani, preselil tudi elitni Ljubljanski klub. Organiziral je koncerte, praznovanja, bankete, plese, plesne vaje, Miklavžev in silvestrski večer ter predavanja, člani Ljubljanskega kluba so v prostorih Kazine igrali šah, karte, biljard, imeli klavir, prebirali tuje in domače revije ter časopise. Slike, ki so krasile stene, so si sposojali v Narodni galeriji. Ustanovitelji Ljubljanskega kluba so želeli, da bi »družil v svojem krogu zastopnike naših gospodarskih in kulturnih stremljenj ter pospešil medsebojno spoznavanje in poglobil prijateljske stike«.
Fran Krapež, narodno zavedni restavrator in kavarnar je prostore Kazine je preuredil in nadgradil za potrebe svojega gostinskega podjetja Zvezda, ki je obsegalo restavracijo, kavarno in prostore za družabne dejavnosti.
Med vojno so se v prostore vselili okupatorji in je klubsko življenje povsem zamrlo. V Kazini je bilo vojaško poveljstvo, tiskovni urad in mogoče še kaj. Po drugi svetovni vojni je društvo Kazina – v sumljivih okoliščinah – prodalo stavbo za desetino vrednosti Komunistični partiji Slovenije. V Kazini je bila nekaj časa celo ljudska skupščina SRS.

Kazina danes

Upravitelj stavbe Kazina je Akademija za glasbo, s plesno šolo smo v času obnove stavbe Kazina ostali na naših lokacijah v Šiški in na Gerbičevi. Še vedno pa je naša želja, da s programi v centru nadaljujemo takoj, ko bo le mogoče.

Viri

Kučan Špela, Pustovanje v Ljubljani v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, Ljubljana: Viharnik d.o.o., Ljubljana, 2004
Zupančič Bogo, Usode ljubljanskih stavb in ljudi – Pozabljeni Ljubljanski klub. Delo, Ljubljana, 8.4.2006
Wikipedija – prosta enciklopedija, 8.10.2007
Ljubljana, 8.10.2007
Ljubljana, 8.10.2007

Priznanja in nagrade:

Priznanje Mesta Ljubljana za leto 2000
Obrazložitev k nagradi Mesta Ljubljane za leto 2000:
V ljubezni do plesa je plesna šola Kazina vzgojila veliko rodov Ljubljančanov in z zadnjimi uspehi v svetovnem merilu približala duh prestolnic plesne umetnosti Ljubljani. Show članska formacija Kazine je že 5 let državni prvak, leta 1998 so bili prvi tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu. Naslov svetovnega prvaka so obdržali tudi leta 1999. Tudi mladinska formacija po uspehu sledi starejšim: 1. mesto 1996 na evropskem prvenstvu, 2. na svetovnem prvenstvu leta 1998 in ponovno 1. na svetovnem prvenstvu leta 1999. Želja Plesne šole Kazina je, da bi jim nekoč uspelo organizirati tradicionalni slovenski ples v Ljubljani in ne na Dunaju ali kje drugje, saj ima slovenska plesna tradicija najmočnejše korenine prav v Ljubljani – v stari zgradbi Kazine.

Priznanja Športne zveze Ljubljane Društvu Kazina

Priznanje Športne zveze Ljubljane za vrhunske športne dosežke za leto 2000
Priznanje Športne zveze Ljubljane za vrhunske športne dosežke za leto 2002

Povodni mož

Povodni mož za leto 2000
Povodni mož za leto 2003

Priznanja Plesne zveze Slovenije Društvu Kazina

Priznanje Plesne zveze Slovenije leta 2020 za najuspešnejši klub modernih tekmovalnih plesov v minulih 15 letih
Priznanje Plesne zveze Slovenije leta 2020 Mitji Popovskemu za naj koreografa zadnjih 15 let
Priznanje Plesne zveze Slovenije ob 45 obletnici delovanja Plesne zveze Slovenije leta 2000
Priznanje Plesne zveze Slovenije ob 50 obletnici delovanja Plesne zveze Slovenije leta 2005 za dolgoletno uspešno delo na področju plesnih dejavnosti in vrhunske uvrstitve plesalcev na domačih in mednarodnih tekmovanjih