Avdicije

Namenjamo jih našim plesalcem in plesalcem, ki prihajate iz drugih okolij in bi se želeli priključiti našim pripravljalnim in tekmovalnim skupinam.

Za plesalce, ki želite več – več treningov, več tekmovanj, več izzivov.

Avdicije

Avdicije organiziramo 2- 3x letno. Ob koncu šolskega leta, na začetku šolskega leta  in lahko tudi ob zaključku koledarskega leta oz ob koncu sezone po končanih svetovnih in evropskih prvenstvih.
Kadarkoli pa se nam lahko priključite na vaji in ti z izbranim učiteljem poiščeta ustrezno skupino.