Deluje na področju plesa že 40 let, sprva kot vrhunska športnica – plesalka akrobatskega rokenrola, kasneje kot sodnica in trenerka plesa, hkrati pa tudi kot inštruktorica aerobike – skupinske vadbe ob glasbi in trenerka ter mednarodna sodnica športne aerobike. Na Fakulteti za šport uči predmet Ples že od leta 1995, je nosilka predmetov Ples 1, Ples 2+3, izbirnega programa ples, predmeta Aerobika – skupinska vadba ob glasbi in splošnega izbirnega predmeta Joga v športu. Vsako leto je nosilka več programov stalnega strokovnega spopolnjevanja iz področja plesa, aerobike in telesne priprave otrok in mladine ter joge. Z mnogimi prispevki sodeluje na mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferencah, posvetih, kongresih, kot vabljena predavateljica deli svoje znanje tudi na drugih fakultetah, predvsem v državah bivše Jugoslavije. Prav tako predava na webinarjih in seminarjih mednarodnih športnih zvez, društev, športnih klubov, iz področja zdravega življenjskega stila, športne prehrane, ipd.

Področje dela

Zaletelova je članica Plesne zveze Slovenije, v kateri je zadolžena za vsakoletno spremljanje in meritve športnikov. Je soustvarjalka programov usposabljanja kadrov v aerobiki na Gimnastični zvezi Slovenije in skupinske vadbe na Fitnes zvezi Slovenije. Zaletelova je avtorica desetih učbenikov, preko 30 znanstvenih, 80 strokovnih člankov, je mentorica dvema doktoratoma, enemu znanstvenemu magisteriju, šestim bolonjskim magisterijem, mentorica oziroma somentorica preko 70 diplomskim delom iz njenega področja. Zase pravi, da je zapisana plesu, da se tam lahko najde in izgine, da ples osmišlja njeno življenje.

Dosežki in projekti

V letu 2023 je bila vodja projekta Pridobivanje znanja z uporabo video učnega pripomočka za poučevanje ritmično – plesnih aktivnosti in avtorica e-gradiva poučevanja plesa. Sama pravi: »Za plesni video pripomoček sem se odločila zato, ker veliko profesorjev športne vzgoje in študentov Fakultete za šport nima dovolj samozavesti in se ne čuti dovolj suverene, da bi otroke v šolah poučevali ples. Žal mi je za veliko število generacij, ki niso imeli vsaj nekaj ur plesa pri svoji športni vzgoji, da bi lahko okusili vse njegove prednosti – veselje ob ritmičnem gibanju ob glasbi, veselje ob druženju in dotikih z vrstniki, z nasprotnim spolom, občutenje svobode v gibanju, izražanje čustev in tistega, česar ne znamo ubesediti, doživljanje lastne ustvarjalnosti, iskanje svojih meja… S plesom se lahko naučimo tudi umetnosti nastopanja, prehajanja iz cone udobja, soočanja z izzivi na zabaven način. Vsako leto zadnjih skoraj 30 let opazujem, kako se nove skupine študentov pri plesu medsebojno spoznavajo, povežejo, kako nastajajo intimna prijateljstva, ki so večna. Ples združuje. Ples osvobaja. Ples nam nudi samospoznavanje, empatijo, občutek za sočloveka, komunikacijo, odpira naše čutne zaznave in izraze, krepi našo estetsko komponento. Je nepogrešljiv del gibalne in kulturne vzgoje posameznika. Zato je zame pravi greh, da ga katerikoli od otrok ne bi bil v svojem razvoju deležen