Kazina Kazincem

30. marec, 2019

V soboto, 30. marca, smo se Kazinci zbrali, kje drugje, kot v Kazini. 🙂
Plesalcem selekcijskih skupin smo pripravili brezplačne delavnice in pogovore za katere verjamemo, da vam bodo v pomoč na vaši plesni poti.
Z nami so bili predavatelji: Maja Šušnjara Gabor (odrski make up), Aljoša Kuzmanovski (prehrana za zdrav ples), dr. Matej Tušak (vloga staršev pri vzgoji plesalca) in Goran Bogdanovski (dih, prisotnost, improvizacija).

Vsem predavateljem, se še enkrat najlepše zahvaljujemo, da ste z nami delili svoje znanje. Vsem slušateljem pa želimo, da vam bo novo pridobljeno znanje, čim bolj v pomoč.

Go Kazina Go