Splošni pogoji Kazina d.o.o., Ljubljana


1. Informacije in svetovanje
o pričetku, trajanju tečajev, pedagogu, ki vodi tečaj, in ceni tečajev lahko dobite
• na www.kazina.si
• po telefonu 01 4218181 ali 031 362 526 v času uradnih ur vsak dan od ponedeljka do četrtka od 14.–20. ure in ob petkih od 14.–19. ure. V času počitnic uradne ure potekajo v času dežurstva. Informacije o tem so na voljo na vratih vpisa, na tel. tajnici in na internetni strani.
• osebno, na vpisnem mestu na sedežu Kazine d.o.o., Ljubljana na Kongresnem trgu 1 ali na Vodnikovi 155  v času uradnih ur.
Pišete nam:
• na naslov Kazina d.o.o, Ljubljana, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana
• na e-mail – info@kazina.si
• ali pošljete dopis na fax 01 2521316

2. Rezervacija tečaja
Lahko jo naredite preko www.kazina.si. Predhodnje plačilo ni potrebno. Potrditev rezervacije in čas trajanja rezervacije vam pošljemo v odgovoru po mailu. Rezervacija velja samo do datuma, navedenega na rezervaciji. Do tega termina se morate vpisati. Velja cenik, ki je veljaven na dan vpisa, ne na dan rezervacije.

3. Vpis

Vpišete se tako, da izpolnite vpisni kartonček s svojimi podatki, ki jih vnesemo v računalnik v evidenco članstva (z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov), podpišete, da ste seznanjeni s Splošnimi pogoji Kazine d.o.o., Ljubljana (za nepolnoletne velja podpis staršev) ter z vplačilom navedenega zneska po ceniku, najkasneje do pričetka prve vaje. Vplačilo velja za izbrano število vaj, ki jih obsega izbrani program. V primeru nadaljevanja, mora biti šolnina poravnana najkasneje do pričetka prve vaje, sicer se udeleženec ne more udeležiti vadbe v nadaljevanju tečaja. Plačilo šolnine udeleženec dokazuje z originalom potrdila o plačilu, kar preveri učitelj pred vstopom v dvorano, ali pa med odmorom na vaji. Brez potrdila se udeleženec vaje ne more udeležiti. Ta določba »Splošnih pogojev« je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oz. njihovi zakoniti zastopniki.

4. Način plačila
Šolnino lahko poravnate prvič v sezoni (september - junij) na vpisu Kazine d.o.o. osebno z gotovino ali karticami BA, MAESTRO, KARANTA, EUROCARD, 
Že vpisani člani, ki želite program nadaljevati v naslednjih tečajih, morate pridobiti podatke o sklicu in lahko šolnino nakažete na  TRR račun Kazine d.o.o. Ljubljana 02017-0011576961.

5. Cenik storitev
Je strankam na voljo na vpisu, objavljen na spletnih straneh in izobešen v sprejemni pisarni izvajalca. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev tudi med šolskim letom. Morebitne spremembe stopijo v veljavo s prvim dnem naslednjega meseca.

6. Nezgodno zavarovanje
Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno storitev.

7. Obisk vaj
Na vajo pridete vsaj nekaj minut pred pričetkom v opremi, kot vam svetujemo pri vpisu. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela. Odmori med vajami trajajo največ 5 minut – po izbiri in odločitvi učitelja pri nepolnoletnih tečajnikih oz. po dogovoru s polnoletnimi tečajniki.
Cicibane in šolarje starši oddate učitelju pred vhodom v dvorano in jih prevzamete ob koncu ure ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela!
V tečaj vpisujemo samo do polne zasedenosti tečaja.
V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno število tečajnikov, si izvajalec pridržuje pravico odpovedi tečaja na dan in uro pričetka prve vaje programa. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila tečajnikov že vpisanim vrnemo denar v celoti.

8. Dvorane, ure
Programi dela potekajo v dvoranah in ob urah navedenih pri razpisu tečajev in na izkaznici,  v Ljubljani, na sedežu Kazine d.o.o. na Kongresnem trgu 1 v treh dvoranah, ter na Vodnikovi 155 v treh dvoranah.

9. Trajanje tečaja in posamezne vaje
Je navedeno v razpisu. V splošnem velja, da potekajo programi v obliki celoletnega dela – razdeljeni na četrtletja, ki obsegajo 8 ali 10 vaj, ali na posamezne mesece ter v obliki tečajev, ki obsegajo 8 vaj. Lahko potekajo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko.
Kot je navedeno v razpisu – vaje lahko obsegajo 45, 60 ali 90 minut dela. Potreben odmor traja največ 5 minut.

10. Urnik
Kazina d.o.o. se obvezuje izpeljati vse vaje v skladu z navedenim rednim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti učitelja poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o odpadli vaji pravočasno obvestimo in jo nadomeščamo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu (možno tudi na drugi lokaciji) po predhodni najavi (vsaj 7 dni prej).

11. Uporaba dvoran
Zasedenost dvoran je znana vsem učiteljem, ki delajo v Kazini d.o.o..
Tečajniki lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev, učitelji morajo vse dodatne uporabe najaviti po dogovoru na vpisu, člani selekcij uporabljajo dvorane izrecno na podlagi rezervacije prostih terminov dvoran izključno za potrebe tekmovanj. V vseh ostalih primerih se prosti termini dvorane lahko uporabijo ob rezervaciji in plačilu najema ure dvorane po ceniku.

12. Čistoča dvoran
V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje domačih živali. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu učitelja prostor zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo.

13. Upoštevanje odsotnosti
Že vplačano šolnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih.
Cicibanom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati vaj, po pogovoru učitelja s starši zaračunamo število opravljenih vaj po ceniku, preostanek denarja v celoti vrnemo.
Odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi pisne najave odsotnosti na info@kazina.si ali na faks: 01/252-13-16 in predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi:
- pri programih, ki potekajo 1x tedensko - upoštevamo odsotnost , ki je daljša od treh tednov,
- pri programih, ki potekajo 2x ali večkrat tedensko - upoštevamo odsotnost, ki je daljša od enega tedna.
Odsotnosti iz katerihkoli drugih razlogov ne upoštevamo in denarja ne vračamo.
 
Znesek se vrača tako, da se odštejejo morebitne že opravljene vaje po ceniku po vajah.
Vaje se odračunavajo od osnovne polne cene tečaja.
Kasnejših zahtevkov za vračilo denarja, na podlagi odsotnosti na vajah, ne obravnavamo in denarja ne vračamo.
Krajše odsotnosti, kot so navedene zgoraj, lahko ob ob predložitvi kupona za nadomeščanje, ki ga na podlagi pisne najave odsotnosti prejmete na vpisu Plesne šole Kazina, nadomeščate v skupini - skupinah, ki vam jih predlagamo na vpisu. Nadomeščanje je možno do datuma, navedenega na kuponu.

14. Garderoba
Garderoba je na voljo v vseh dvoranah in ni varovana. Stvari lahko v garderobi puščate na lastno odgovornost, priporočamo vam, da vrednejše stvari in predmete odnesete s sabo oz. jih shranite na vpisu. Omarice, ki so na voljo na Kongresnem trgu 1, se ne zaklepajo.

15. Pozabljene stvari
Za pozabljene stvari ne odgovarjamo, vse najdene vrednejše predmete pa shranjujemo na vpisu, najdeno garderobo pa v garderobni omarici.

Pogodba o izvajanju storitev je sklenjena, ko naročnik oz. uporabnik vplača obrok ali znesek šolnine. »Splošni pogoji« so sestavni del pogodbe.

KAZINA d.o.o.

Ljubljana, 1.2.2013