Kazina v Kazini


5.12.2007

- Novinarska konferenca

Novinarska konferenca Plesne šole Kazina zaradi prepovedi vstopa novinarjem s strani Inštituta za novejšo zgodovino v Plečnikovem paviljonu na Kongresnem trgu.

 Novinarska konferenca Kazine
05.12.2007   PDF - 61 KB